Wizyta Studyjna Polskich Firm w Izraelu

Źródło: Centrum Stosunków Międzynarodowych

W dniach 14-17 kwietnia br. ABM Space uczestniczy w wizycie studyjnej polskich firm w Izraelu. Udział w „Introduction to Start-up Nation” jest nagrodą Centrum Stosunków Międzynarodowych w konkursie Start Jerusalem Competition 2017 koordynowanego przez Ambasadę Izraela w Warszawie. Podczas wyjazdu firma zaprezentuje swój nagrodzony projekt ReMY – Remote Mars Yard. Jest to system symulacyjny przeznaczony do prowadzenia interaktywnych kursów dla dorosłych, zespołów firmowych, studentów i grup szkolnych. ReMY to robot umieszczony na makiecie Marsa w Toruniu, obsługiwany przez Internet przez grupę kursantów, z dowolnej lokalizacji. Scenariusze opierają się na symulacji misji kosmicznej, w której praca zespołowa, komunikacja, wymiana wiedzy i podział ról stanowią klucz do sukcesu. Dodatkowo jest to narzędzie promujące technologie kosmiczne, kierunki przyrodnicze i ścisłe oraz metody zarządzania zespołem, problemami i zasobami, które mogą być wykorzystane zarówno w firmach, jak i w rozwoju naukowym i zawodowym uczniów i studentów. Projekt był testowany pomyślnie z polskim biurem edukacji Europejskiej Agencji Kosmicznej (ESERO Polska). W chwili obecnej dostępna jest wersja alfa pod adresem www.remotemarsyard.com oraz rozwijane jest rozszerzenie w oparciu o grant programu GameINN z NCBiR.

ReMY to doskonała, interaktywna promocja polskiej technologii, ale także narzędzie do nawiązywania wydajnej współpracy międzynarodowej, zarówno wśród zespołów, jak i potencjalnych inwestorów – mówi Sebastian Meszyński, prezes ABM Space – dostęp do ReMY możliwy jest z dowolnego miejsca na świecie. Ta edukacyjna zabawa otwiera nowe horyzonty interakcji ze światem rzeczywistym na wielkie odległości, tak samo jak będzie miało to miejsce w kosmosie. A tu współpraca międzynarodowa, dobre wzajemne zrozumienie kompetencji, cech, poznanie się ludzi oraz zgodność interesu i synergia kapitału mają znaczenie zasadnicze. Przygotowujemy grunt do przyszłych wspólnych misji kosmicznych, ale także do bardzo zyskownego biznesu – dodaje Meszyński.

Oprócz systemu ReMY firma rozwija także technologię żagli deorbitacyjnych i metod druku elektroniki w kosmosie (Golden Fleece, wspólnie z AMEPOX Microelectronics), technologie druku 3D, robotyki planetarnej i orbitalnej, systemy dokowania orbitalnego i lądowania (Impender®), robot vision, analizę obrazów planetarnych (Księżyc, Mars, planetoidy) na potrzeby nawigacji oraz planetologii (DTM, mapowanie), w tym przyszłego górnictwa kosmicznego (ISRU – wykorzystania lokalnych zasobów kosmicznych).