ReMY – Remote Mars Yard

Wniosek o dofinansowanie: POIR.01.02.00-00-0113/16

Realizacja projektu: 02/2017-01/2019

ABM Space Sp. z o.o. realizuje projekt z Funduszy Europejskich "ReMY - Remote Mars Yard" w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, 2014-2020, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego I Oś priorytetowa "Wsparcie prowadzenia prac B+R przez przedsiębiorstwa", Działanie 1.2 "Sektorowe programy B+R".

Wartość projektu: 2 154 576.92 zł
Dofinansowanie z Unii Europejskiej: 1 671 877.34 zł

ReMY jest nowatorskim połączeniem gry komputerowej online z fizycznym systemem zrobotyzowanym (telepresence gaming). Składa się z fizycznego łazika marsjańskiego, umieszczonego na makiecie powierzchni Marsa i interfejsu kontroli misji. Gra opiera się na symulacji misji w oparciu o ramowe scenariusze.

Gracze wykonują zadania naukowe badając odtworzone środowisko Marsa, z ukrytymi obiektami. Dodatkowo radzą sobie z trudnościami technicznymi systemu robota, planują trasy, diagnostykę i naprawy. Współzawodnictwo odbywa się przez porównanie wyników w obrębie społeczności. Bezpośrednim przeciwnikiem gracza jest symulowane środowisko oraz ograniczenia robotyki. Gracze korzystają z wirtualnych funkcji interfejsu, takich jak wizualizacja robota, mapa, pozycjonowanie, dzienniki, systemy diagnostyczne, wybór przyrządów itp.

Przewidywane są 4 makiety 10x10m, dostępne 24 godziny dziennie przez 7 dni w tygodniu.

Strona projektu: remotemarsyard.com

Ogłoszenia: zapytania ofertowe.