ReMY – Remote Mars Yard

Wniosek o dofinansowanie: POIR.01.02.00-00-0113/16
Realizacja projektu: 02/2017-01/2019

ABM Space Sp. z o.o. realizuje projekt z Funduszy Europejskich "ReMY - Remote Mars Yard" w ramach Działania 1.2 "Sektorowe programy B+R" Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.  Program sektorowy GAMEINN 1. Osi Priorytetowej: Wsparcie prowadzenia prac B+R przez przedsiębiorstwa.

Wartość projektu: 2 154 576.92 zł
Dofinansowanie z Unii Europejskiej: 1 671 877.34 zł

1 Wrzesień 2017

Wyniki zapytania ofertowego

Wyniki zapytania ofertowego nr 3/2017 do projektu „ReMY – Remote Mars Yard” w ramach
Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój (POIR.01.02.00-00-0113/16)...

Czytaj dalej...

1 Wrzesień 2017

Wyniki zapytania ofertowego

Wyniki zapytania ofertowego nr 2/2017 do projektu „ReMY – Remote Mars Yard” w ramach
Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój (POIR.01.02.00-00-0113/16)...

Czytaj dalej...

22 Sierpień 2017

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 3/2017

Firma ABM Space Sp. z o.o. zaprasza do zapoznania się z treścią zapytania ofertowego, w ramach realizacji projektu: „ReMY – Remote Mars Yard”, Programu Operacyjnego...

Zapytanie ofertowe

22 Sierpień 2017

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 2/2017

Firma ABM Space Sp. z o.o. zaprasza do zapoznania się z treścią zapytania ofertowego, w ramach realizacji projektu: „ReMY – Remote Mars Yard”, Programu Operacyjnego...

Zapytanie ofertowe

21 Kwietnia 2017

Wyniki zapytania ofertowego

Wyniki zapytania ofertowego nr 1/2017 do projektu „ReMY – Remote Mars Yard” w ramach
Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój (POIR.01.02.00-00-0113/16)...

Czytaj dalej...

21 Kwietnia 2017

Wyniki naboru do projektu

Wyniki naboru do projektu „ReMY – Remote Mars Yard” w ramach
Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój (POIR.01.02.00-00-0113/16)...

Czytaj dalej...

6 Kwietnia 2017

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 1/2017

Firma ABM Space Sp. z o.o. zaprasza do zapoznania się z treścią zapytania ofertowego, w ramach realizacji projektu: „ReMY – Remote Mars Yard”, Programu Operacyjnego...

Zapytanie ofertowe

6 Kwietnia 2017

Ogłoszenie o naborze

Firma ABM Space Sp. z o.o. zaprasza do zapoznania się z ogłoszeniem o naborze kadry do projektu „ReMY – Remote Mars Yard” w ramach Programu Operacyjnego...

Czytaj dalej