Projekty

ReMY GameINN

ReMY jest nowatorskim połączeniem gry komputerowej online z fizycznym systemem zrobotyzowanym (telepresence gaming). Składa się z fizycznego łazika marsjańskiego, umieszczonego na makiecie powierzchni Marsa i interfejsu kontroli misji w przeglądarce internetowej. Gra opiera się na symulacji misji w oparciu o ramowe scenariusze.

Czytaj dalej

Golden Fleece

Golden Fleece to koncepcja inteligentnego żagla słonecznego.
Jego aktywna struktura zapewnia zwiększoną kontrolę i wydajność oraz umożliwia częściową integrację elektroniki statków kosmicznych z podstawą żagla.
Docelowa metoda produkcji zakłada powlekanie materiałami nanofazowymi wydobywanymi in situ z asteroid. Opracowany we współpracy z firmą AMEPOX. Projekt otrzymał nagrodę Space Exploration Masters 2017 - Airbus Merck KGaA Sustainable Space Exploration Prize.

Czytaj dalej

EX-PL

EX-PL jest polską odpowiedzią na powstałą w Luksemburgu inicjatywę eksploatacji złóż na asteroidach. EX-PL zrzesza grupę polskich podmiotów gospodarczych, które chcą wdrożyć opracowane przez siebie nowoczesne technologie na wschodzącym rynku.

Czytaj dalej

Docking Impender

Impender jest pionierskim rozwiązaniem dla zwiększenia wydajności łączenia orbitalnych obiektów. Znajdzie zastosowanie zarówno w załogowych jak i bezzałogowych pojazdach, takich jak satelity wymagające przeglądu technicznego, czy podczas usuwania kosmicznych śmieci. Projekt otrzymał finansowanie Europejskiej Agencji Kosmicznej (ESA) w ramach konkursu STARTIGER. Projekt finansowany przez Europejską Agencję Kosmiczną ESA.

Czytaj dalej

PW-Sat2

PW-Sat2 jest projektem polskiego, sztucznego satelity w standardzie CubeSat 2U, opracowywany i konstruowany przez członków Studenckiego Koła Astronautycznego na Politechnice Warszawskiej. Głównym celem misji tego satelity jest przetestowanie innowacyjnej technologii deorbitacji, czyli sprowadzania satelitów z orbity.

Czytaj dalej

WIMR – Where Is My Rover

WIMR to globalne algorytmy dla pozycjonowania i nawigacji marsjańskiego łazika, stworzone w oparciu o wirtualne środowiska i analogi powierzchni Marsa (makiety, naturalne tereny). Projekt nie wykorzystuje tradycyjnej nawigacji satelitarnej, ale raczej wszystkie inne dostępne dane (czas, obraz, inne sygnały). WIMR może być używany na Ziemi jako alternatywa dla systemów nawigacji satelitarnej. Projekt finansowany przez Europejską Agencję Kosmiczną ESA.

Czytaj dalej

Projekty Unijne

ABM Space od początku swojej działalności angażuję się w szerokie spektrum działań na wielu płaszczyznach. Firma uczestniczy jako partner w projektach unijnych, włączając się w przedsięwzięcia, które mają na celu wcielenie w życie idei wszechstronnego rozwoju na poziomie regionalnym i lokalnym.

Czytaj dalej