Projekty Unijne

Dolnośląski BON na Innowacje. “Testy i kalibracja zrobotyzowanego modułu do pomiarów elektrooporowych”.

“Mechatronika jako praktyczne zastosowanie innowacyjnej myśli i działań uczniów gimnazjów dla edukacji i budowy przyszłych kadr inżynieryjno-technicznych”

“Zintegrowane bierne systemy ostrzegania o wypadkach ITS w infrastrukturze BRD”.