POIG.01.04.00-02-231/12

“Zintegrowane bierne systemy ostrzegania o wypadkach ITS w infrastrukturze BRD”.

1) Lider – P.P.H.U. NIKKO Import – Export Jarosław Kasinowski

    ul. Mochnackiego 23

    58-560 Jelenia Góra

    NIP: 6111616492

    REGON: 230038705

    E-mail: biuro@nikko.com.pl

    Tel. +48 663 913 250

 

2) ELEKT Eligiusz Skrzynecki

     ul. Okrężna1 lok. 4

    58-100 Świdnica

    NIP: 8841835227

    REGON: 890639773

 

3) Partner – ABM Space Education Sp. z o.o.

    ul. Prosta 5/2

    87-100 Toruń, Poland

    Sąd Rejonowy w Toruniu, VII Wydział Gospodarczy

    KRS number : 0000405896

    Share capital of : 105.000,00 PLN

    NIP : PL9562294968

    REGON : 341053305

    Phone : +48 56 651 08 43

    E-mail : office@abmspace.com

 

Celem inwestycji, jest pierwsze na świecie przeprowadzenie wielopłaszczyznowych prac badawczych pozwalających na zaprojektowanie Zintegrowanego Systemu Detekcji Zderzenia, będącego biernym systemem ostrzegania o wypadkach ITS w infrastrukturze bezpieczeństwa ruchu drogowego.

Niniejszy projekt jest odpowiedzią na zidentyfikowane problemy, występujące nie tylko w Polsce, ale i na całym świecie. Jego realizacja podyktowana jest chęcią zaspokojenia wielopłaszczyznowego problemu, jakim jest wysoki odsetek zgonów w wyniku wypadków komunikacyjnych, a także wysokich kosztów społecznych z tym związanych. Podejmowane dotychczas próby zwiększenia poziomu bezpieczeństwa użytkowników związane ze zmianami konstrukcyjnymi barier okazują się niewystarczające w kontekście nieustannego wzrostu poszkodowanych w następstwie wypadków.

Ponadto, nieustanny rozwój naukowo-techniczny w zakresie informatyki, telekomunikacji oraz multimediów oraz ciągły postęp w dziedzinie zarządzania ruchem drogowym w krajach o rozwiniętej motoryzacji i systemie dróg bardzo często wymaga od służb zarządzających ruchem sięgania po najnowocześniejsze technologie.