Mechatronika jako praktyczne zastosowanie innowacyjnej myśli i działań uczniów gimnazjów dla edukacji i budowy przyszłych kadr inżynieryjno-technicznych.

ue2

1) Biuro projektu – Europejskie Towarzystwo Inicjatyw Obywatelskich

Klonowiec Stary 47
99-306 Łanięta
E-mail: etio4[at]o2.pl
Tel. +48 51 382 23 30
Strona projektu www.mechatronika.etio.pl

2) Realizator projektu – Europejskie Towarzystwo Inicjatyw Obywatelskich

ul. Sukiennicza 6/1
87-100 Toruń
Adres internetowy www.etio.pl

3) Partner – ABM Space Education sp. z o. o.

ul. Prosta 5/2
87-100 Toruń, Poland
Sąd Rejonowy w Toruniu, VII Wydział Gospodarczy
KRS number : 0000405896
Share capital of : 105.000,00 PLN
NIP : PL9562294968
REGON : 341053305
Phone : +48 56 651 08 43
E-mail : office@abmspace.com
ue3