Polska Symulowana Misja Marsjańska PMAS 2017

fot. Mariusz Słonina

 

ABM Space gości międzynarodowy zespół symulujący załogową misję na Marsa - PMAS 2017, organizowaną przez The Space Generation Advisory Council (SEPG) działającą na rzecz ONZ w ramach Program Zastosowań Przestrzeni Kosmicznej. SPEG jest pozarządową organizacją reprezentowaną przez grupę studentów oraz młodych profesjonalistów z dziedziny astronautyki, przemysłu i środowisk akademickich. W siedzibie ABM Space w Toruniu zorganizowane zostanie Centrum Kontroli Misji, zarządzające przebiegiem misji w habitacie marsjańskim w Pile. Jest to pierwszy taki projekt na terenie Polski, jednak nie po raz pierwszy Polacy aktywnie uczestniczą w takim przedsięwzięciu. Od wielu lat przy współpracy z Mars Society i Mars Society Polska, inżynierowe z ABM, a także naukowcy z polskich placówek i organizacji pozarządowych uczestniczą w symulacjach misji załogowych i bezzałogowych, organizowanych w bazach MDRS (Utah) i FMARS (Devon Island), na Saharze, w Alpach, czy też w ramach konkursów łazików marsjańskich.

Założenia Misji

Poza stawianiem podstawowych pytań – Czy możemy przetrwać i skolonizować przestrzeń kosmiczną? – PMAS 2017 ma w planach przeprowadzenie szeregu priorytetowych badań naukowych. Podczas misji testowane będą przede wszystkim aspekty z obszarów związanych z interakcją człowiek-maszyna oraz pracami w terenie. Zbadane zostaną również psychologiczne efekty izolacji, czy też wzrost różnych gatunków roślin na glebie, która symuluje tą występującą na Czerwonej Planecie.

Przybliżając zakres działań badawczych PMAS 2017 oceni wydajność astronautów podczas geologicznych badań terenowych (pobieranie i mapowanie próbek skalnych, pomiary poziomu właściwości magnetycznych, promieniowania, hydratacji i krystalizacji w badanych skałach) prowadzonych w trudnych warunkach. Astronauci sprawdzą wykorzystanie drukarek 3D, testowane będą również inteligentne czujniki medyczne, inteligentne ubrania oraz łaziki, które mają na celu wesprzeć działania astronautów.  Prowadzone będą także badania i eksperymenty z dziedziny psychologii i czynników ludzkich oraz  wzrost roślin w warunkach mikrograwitacji, przy użyciu urządzeń pozycjonujących i systemów wodnych.

Zespół PMAS składa się z załogi astronautów, w której skład wchodzą: João Lousada (Portugalia), Poonam Josan (Indie/USA), Yael Kisel (Izrael/USA/Meksyk), Jennifer Pouplin (Francja), Axel Garcia (USA), and Cody Paige (Kanada). Druga załoga składać się będzie z 30 międzynarodowych studentów i młodych profesjonalistów stanowiących zespół, który stacjonować będzie w Centrum Kontroli Misji w oddalonej o 140 km, toruńskiej firmie ABM Space.

Dla ABM Space, na co dzień zajmującej się rozwojem robotów eksploracyjnych i wyspecjalizowanych interfejsów użytkownika, to kolejna okazja do testowania systemów informatycznych do zarządzania i wspomagania misji w modelu mieszanym załogowo-robotycznym. Firma tworzy zaawansowane środowisko obsługi robota eksploracyjnego, które dostarcza użytkownikowi maksymalnie dużo informacji o badanym otoczeniu w sposób intuicyjny i zbliżony do filozofii gier. Dzięki dofinansowaniu z programu GameINN z Narodowego Centrum Badań i Rozwoju na bazie tego środowiska powstaje wyjątkowa gra z fizycznym robotem sterowanym przez Internet: ReMY – Remote Mars Yard. Symulacja PMAS 2017 będzie też okazją do przeprowadzenia testów scenariuszy gry.

  Po co Przeprowadzać Misje Analogowe? Oto jest Pytanie!

Misja analogowa to symulacja maksymalnie zbliżona do prawdziwej, załogowej wyprawy kosmicznej, przeprowadzana w środowisku, które odzwierciedla warunki misji międzyplanetarnej ( jak np. surowe otoczenie czy izolacja).  Projekty tego typu realizowane są przez największe agencje kosmiczne, a w ostatnich latach przeprowadzono między innymi europejsko-rosyjską misję MARS 500, czy też misję na Hawajach, ulokowanej na zboczach wulkanu Manua Loa. Misje analogowe stanowią niezbędną cześć przygotowań do przyszłych misji kosmicznych, ponieważ zapewniają stosunkowo niskie ryzyko i są niedrogim sposobem testowania urządzeń i procedur w symulowanym środowisku. Są one szczególnie przydatne do badań zachowań ludzkich w stresujących warunkach misji kosmicznej. Oprócz prezentacji na konferencjach i publikowaniu w naukowych czasopismach, wnioski wyciągnięte z analogów misji dostarczają nieocenionych informacji na temat optymalizacji skuteczności obecnych systemów / możliwości i ich możliwości. Prowadzą do wyeliminowania błędów i wprowadzenia lepszych procedur oraz polepszenia wydajności pracy, aby przyszłe misje załogowe były bezpieczniejsze i bardziej trwałe.

 

Działania Popularyzatorskie PMAS 2017

Odkąd pierwsi ludzie wylądowali na Księżycu, badanie kosmosu zainspirowało wielu studentów do kontynuowania kariery w dziedzinach nauki związanych z wszechświatem. Animowanie przyszłych pokoleń do aktywnego uczestniczenia w sektorze kosmicznym jest jedną z podstawowych wartości the Space Generation Advisory Council (SGAC). W związku z powyższym - oprócz konkretnych celów naukowych - PMAS 2017 ma na celu właśnie inspirowanie! Kluczowym zamiarem misji jest zaangażowanie społeczeństwa w badania przestrzeni kosmicznej. Jedną z rzeczy, która sprawia, że PMAS 2017 jest wyjątkowy, jest jego międzynarodowy zasięg (zainteresowanie i angażowanie wszystkich, wszędzie w badania przestrzeni kosmicznej) i jego nacisk na działania edukacyjne.

Kiedy rozpoczęto planowanie PMAS 2017, organizatorzy znaleźli się pod olbrzymim wrażeniem niezwykłej społeczności w Polsce, która zrzesza ogromną liczbę młodych i bystrych umysłów, pełnych marzeń, pomysłów oraz wyobraźni, a także posiadającą wielki potencjał, aby podążać śladami Mikołaja Kopernika.

Pozytywne wpływy przeprowadzenia misji PMAS 2017 w Polsce będą liczne oraz zróżnicowane. Wsparcie dla społecznych innowacji oraz edukacji kosmicznej w tym inspirowanie młodych pokoleń do badań kosmicznych. W dodatku PMAS 2017 jest projektem, który przyniesie Toruniowi pozytywny rozgłos i możliwość publicznego zaangażowania w naukę, a wszystkie wydarzenia z nim związane odbywać się będą w duchu kopernikańskim.

PMAS 2017 ma również nadzieję na wykazanie znaczenia międzynarodowych, wielodyscyplinarnych i wielokulturowych form współpracy w zakresie eksploracji przestrzeni kosmicznej. Będzie to najbardziej rozpoznawalna na arenie międzynarodowej misja analogowa, jaką kiedykolwiek przeprowadzono.

PMAS 2017 reprezentuje planetę, reprezentuje ludzkość; członkowie zespołu pochodzą z każdego zamieszkałego kontynentu (Ameryka Północna i Południowa, Azja, Australia i Oceania, Europa oraz Afryka).

Nie ma granic w kosmosie! PMAS 2017 na pewno pomoże nam stawić czoło temu co nieznane w poznawaniu kosmosu, a co więcej zmienić sposób myślenia o przestrzeni kosmicznej i o ludzkości.

Uroczysta inauguracja Misji odbędzie się w Toruniu w Centrum Nowoczesności Młyn Wiedzy w dniu 31 lipca. Wydarzenie organizowane jest przy wsparciu oficjalnego partnera Misji - ABM Space. Honorowy patronat nad uroczystością objął Marszałek Województwa Kujawsko-PomorskiegoPrezydent Miasta Torunia oraz Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej.