Partnerzy

Mars Society Polska (MSP) jest polskim oddziałem międzynarodowego stowarzyszenia The Mars Society, pracującym nad doprowadzeniem do załogowej misji na Marsa oraz działającym w zakresie badania planet. Organizacja zrzesza specjalistów z dziedziny astronautyki (takich jak Robert Zubrin, Buzz Aldrin), naukowców, filmowców (np. James Cameron), pisarzy (Kim Stanley Robinson), entuzjastów – wszystkich, którzy dzielą wizję obecności człowieka na Marsie. Stowarzyszenie bierze również aktywny udział w rozwoju technologii i przemysłu kosmicznego, szczególnie w Polsce.

MURB Space jest firmą działającą w przemyśle kosmicznym. Głównymi obszarami działalności są projekty mechaniczne, inżynieria systemowa, rozwój przedsiębiorczości, doradztwo oraz budowanie relacji biznesowych między partnerami operującymi w branży kosmicznej. Firma została założona w 2016 roku przez Macieja Urbanowicza, który w latach 2010-2012 był koordynatorem i jednym z konstruktorów pierwszego polskiego satelity PW-Sat. Korzystając z doświadczenia, wiedzy oraz międzynarodowych kontaktów założyciela MURB Space, firma wspiera klientów branży kosmicznej w wielu dziedzinach.

ESERO jest projektem edukacyjnym Europejskiej Agencji Kosmicznej (ESA), współfinansowanym przez ESA oraz partnerów krajowych działających w obszarze edukacji oraz technologii kosmicznych. Polskim partnerem programu ESERO jest Centrum Nauki Kopernik. Celem programu jest propagowanie tematyki związanej z kosmosem i astronautyką oraz inspirowanie młodych ludzi do wybierania w przyszłości zawodów związanych z inżynierią i technologią.

Centrum Transferu Technologii UMK Sp. z o.o. stanowi formę ułatwienia współpracy między Uniwersytetem Mikołaja Kopernika w Toruniu i Collegium Medicum w Bydgoszczy a podmiotami zewnętrznymi – przedsiębiorcami. CTT UMK Sp. z o.o. jest spółką celową powstałą na podstawie art. 86 ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym. Zapis ten obliguje uczelnie do tworzenia takich spółek w celu komercjalizacji wiedzy. Taka spółka jest równorzędnym partnerem w stosunku do innych podmiotów gospodarczych. CTT UMK Sp. z o.o. działa w ramach projektu „Uruchomienie i rozwój działalności Centrum Transferu Technologii UMK Sp. z o.o.” finansowanego z Programu SPIN TECH (ułatwia on powstawanie spółek celowych i pomaga na etapie początkowego rozwoju) Narodowego Centrum Badań i Rozwoju.

 

Oprogramowanie Naukowo-Techniczne Sp. z o.o. Sp. k. jest dystrybutorem oprogramowania MATLAB i Simulink w Polsce. MATLAB i Simulink są to dwie rodziny produktów firmy MathWorks, składające się z ponad 80 modułów (toolboxów), w których zgrupowane są funkcje i narzędzia służące do akwizycji i analizy danych, projektowania systemów dynamicznych oraz generacji kodu. Ze względu na tak szeroki zakres możliwych zastosowań, wsparcie dla metodyki Model-Based Design oraz możliwość wykrywania błędów na wczesnym etapie projektowania, narzędzia te obecne są prawie we wszystkich dziedzinach przemysłu. W sektorze kosmicznym oprogramowanie MATLAB i Simulink wykorzystywane jest przez takie firmy i instytucje jak NASA, ESA, Swedish Space Corporation, Lockheed Martin Space Systems, czy Airbus D&S. W gronie użytkowników jest również ABM Space Sp. z o.o.