Ogłoszenie o naborze

Firma ABM Space Sp. z o.o. zaprasza do zapoznania się z ogłoszeniem o naborze kadry do projektu „ReMY – Remote Mars Yard” w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój (POIR.01.02.00-00-0113/16) na następującym stanowisku:

Stanowisko: Konsultant z zakresu geologii

Opis stanowiska

Obowiązki:

 1. Udział w projektowaniu makiet – terenu marsjańskiego,
 2. Konsultacja w zakresie odwzorowywania topografii terenu na makiecie,
 3. Współtworzenie scenariuszy rozgrywek,
 4. Współtworzenie środowiska i treści gry,
 5. Wspieranie społeczności, w roli eksperta, wokół projektu w zakresie wiedzy o geologii Marsa.

Lokalizacja: województwo kujawsko-pomorskie

Wymagania stawiane pracownikowi:

 • wykształcenie kierunkowe geologiczne,
 • doświadczenie w realizacji projektów upowszechniających naukę,
 • znajomość geologii Marsa na tyle aby umożliwić wierne odtworzenie jego geologii w postaci makiety,
 • samodyscyplina i dyspozycyjność,
 • dobra organizacja pracy, systematyczność,
 • konsekwencja w działaniu, operatywność,
 • samodzielność i komunikatywność,
 • odporność na pracę w stresie,
 • umiejętność pracy w zespole,
 • znajomość języka angielskiego na poziomie umożliwiającym czytanie i pisanie dokumentacji technicznej.

Oferujemy:

 • pracę na podstawie umowy o pracę lub umowy zlecenia,
 • atrakcyjne wynagrodzenie,
 • duże możliwości rozwoju osobistego i zawodowego,
 • przyjacielską atmosferę.

Forma kontaktu:

Zainteresowane osoby prosimy o przesłanie aplikacji zawierających CV z dokładnymi danymi oraz listu motywacyjnego na adres: ABM Space Sp. z o.o., 87-100 Toruń, ul. Prosta 5/2 z dopiskiem na kopercie „Oferta konkursowa na stanowisko Konsultant z zakresu geologii” lub na adres poczty elektronicznej e-mail: office@abmspace.com w tytule prosimy o umieszczenie informacji „Oferta konkursowa na stanowisko Konsultant z zakresu geologii”,

 • prosimy o aplikacje ściśle odpowiadające określonym wyżej wymaganiom,
 • do aplikacji prosimy o dołączenie kserokopii dokumentów potwierdzających spełnianie wymagań stawianych kandydatowi,
 • po dokonaniu oceny formalnej złożonych aplikacji wraz z dokumentami wybrany kandydat zostanie niezwłocznie powiadomiony w formie telefonicznej o pozytywnym rozstrzygnięciu aplikacji.

Termin składania aplikacji wraz z wymaganymi dokumentami upływa w dniu
20 kwietnia 2017 roku o godz. 15:00.

Uwaga!

W przypadku kontaktu tradycyjnego (poczta) liczy się data wpływu oferty do firmy.

Rozstrzygnięcie nastąpi w dniu  21 kwietnia 2017 roku o godz. 12:00.

Kontakt:

Telefon: 0-56-651-08-43; 727-404-050

e-mail: office@abmspace.com