Wyniki naboru pracowników

Wyniki naboru do projektu „ReMY – Remote Mars Yard” w ramach
Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój (POIR.01.02.00-00-0113/16)

Firma ABM Space Sp. z o.o.
ul. Prosta 5/2, 87-100 Toruń

informuje, że w wyniku zakończenia procedury naboru na stanowisko „Konsultant z zakresu geologii” wybrano Panią Annę Łosiak.

Uzasadnienie dokonanego wyboru:

Na podstawie przeprowadzonego postępowania w toku powyższego zapytania ofertowego ustalono, że Pani Anna Łosiak spełniła wymagania określone w ogłoszeniu o naborze dotyczące wykształcenia, wiedzy i kwalifikacji niezbędnych na stanowisku „Konsultant z zakresu geologii”. Wobec powyższego uznano Panią Anne Łosiak za najlepszego kandydatkę na to stanowisko.