Recrutiment Results

Wyniki naboru do projektu „ReMY – Remote Mars Yard” w ramach
Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój (POIR.01.02.00-00-0113/16)

 

Firma ABM Space Sp. z o.o.
ul. Prosta 5/2, 87-100 Toruń

informuje, że w wyniku zakończenia procedury naboru na stanowisko „Infrastructure developer” wybrano Pana Adama Krebsa.

Uzasadnienie dokonanego wyboru:

Na podstawie przeprowadzonego postępowania w toku powyższego zapytania ofertowego ustalono, że Pan Adam Krebs spełnił wymagania określone w ogłoszeniu o naborze dotyczące wykształcenia, wiedzy i kwalifikacji niezbędnych na stanowisku „Infrastructure developer”. Wobec powyższego uznano Pana Adama Krebsa za najlepszego kandydata na to stanowisko.