Ogłoszenie o naborze pracowników

Firma ABM Space Sp. z o.o. zaprasza do zapoznania się z ogłoszeniami o naborze kadry do projektu „ReMY – Remote Mars Yard” w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój (POIR.01.02.00-00-0113/16) na następujące stanowiska:

 • Programming of positioning algorithms.
 • Programmer.
 • Infrastructure developer.
 • Robotic system programmer.
 • Positioning algorithms specialist.
 • Programmer and communication specialist.
 • Electronic specialist.
 • Head of RnD and Game Concept.

 


 

Stanowisko: Programming of positioning algorithms

 

Opis stanowiska

Obowiązki:

 1. Badania i rozwój związane z rozwojem algorytmów i optymalnych metod pozycjonowania.
 2. Programowanie wizualizacji rzeczywistego ruchu robota w wirtualnym środowisku.
 3. Testowanie i wdrażanie skanowania 3D.

 

Lokalizacja: województwo kujawsko-pomorskie

Wymagania stawiane pracownikowi:

 • wykształcenie kierunkowe w zakresie informatyki,
 • znajomość istniejących algorytmów analizy obrazu i wykrywania obiektów w obrazie,
 • kodowanie algorytmów w języku programowania wysokiego poziomu (C/C++, C#, JAVA),
 • znajomość języka Python,
 • znajomość narzędzi matematycznych w celu optymalizacji algorytmów analizy obrazu i ich dostosowywania do potrzeb projektu,
 • praktyczna znajomość zagadnień związanych z widzeniem maszynowym,
 • doświadczenie w wykorzystywaniu biblioteki OpenCV,
 • samodyscyplina i dyspozycyjność,
 • dobra organizacja pracy, systematyczność,
 • konsekwencja w działaniu, operatywność,
 • samodzielność i komunikatywność,
 • odporność na pracę w stresie,
 • umiejętność pracy w zespole,
 • znajomość języka angielskiego na poziomie umożliwiającym czytanie i pisanie dokumentacji technicznej.

Oferujemy:

 • pracę na podstawie umowy o pracę lub umowy zlecenia,
 • atrakcyjne wynagrodzenie,
 • duże możliwości rozwoju osobistego i zawodowego,
 • przyjacielską atmosferę.

Forma kontaktu:

Zainteresowane osoby prosimy o przesłanie aplikacji zawierających CV z dokładnymi danymi oraz listu motywacyjnego na adres: ABM Space Sp. z o.o., 87-100 Toruń, ul. Prosta 5/2 z dopiskiem na kopercie „Oferta konkursowa na stanowisko Programming of positioning algorithms” lub na adres poczty elektronicznej e-mail: office@abmspace.com w tytule prosimy o umieszczenie informacji „Oferta konkursowa na stanowisko Programming of positioning algorithms”,

 • prosimy o aplikacje ściśle odpowiadające określonym wyżej wymaganiom,
 • do aplikacji prosimy o dołączenie kserokopii dokumentów potwierdzających spełnianie wymagań stawianych kandydatowi,
 • po dokonaniu oceny formalnej złożonych aplikacji wraz z dokumentami wybrany kandydat zostanie niezwłocznie powiadomiony w formie telefonicznej o pozytywnym rozstrzygnięciu aplikacji.

Termin składania aplikacji wraz z wymaganymi dokumentami upływa w dniu 30 stycznia 2017 roku o godz. 15:00.

Uwaga!

W przypadku kontaktu tradycyjnego (poczta) liczy się data wpływu oferty do firmy.

Rozstrzygnięcie nastąpi w dniu  31 stycznia 2017 roku o godz. 12:00.

Kontakt:

Telefon: 0-56-651-08-43; 727-404-050

e-mail: office@abmspace.com

 


 

Stanowisko: Programmer

 

Opis stanowiska

Obowiązki:

 1. Programowanie głównych elementów systemu gry.
 2. Programowanie interfejsów dla komponentów robota, pozycjonowania i infrastruktury IT.
 3. Tworzenie fragmentów kodu potrzebnych do wstępnego oprogramowania sprzętu prototypowego.
 4. Tworzenie kodu na potrzeby procesu testowania.

Lokalizacja: województwo kujawsko-pomorskie

Wymagania stawiane pracownikowi:

 • wykształcenie kierunkowe w zakresie informatyki,
 • znajomość języka programowania (C/C++, C#, JAVA),
 • znajomość zagadnień klient-serwer,
 • doświadczenie w obsłudze systemów operacyjnych Linux, Windows Serwer od strony administracyjnej,
 • znajomość HTML, CSS, Bootstrap, JavaScript,
 • mile widziana znajomość zagadnień bezpieczeństwa sieci,
 • samodyscyplina i dyspozycyjność,
 • dobra organizacja pracy, systematyczność,
 • konsekwencja w działaniu, operatywność,
 • samodzielność i komunikatywność,
 • odporność na pracę w stresie,
 • umiejętność pracy w zespole,
 • znajomość języka angielskiego na poziomie umożliwiającym czytanie i pisanie dokumentacji technicznej.

Oferujemy:

 • pracę na podstawie umowy o pracę lub umowy zlecenia,
 • atrakcyjne wynagrodzenie,
 • duże możliwości rozwoju osobistego i zawodowego,
 • przyjacielską atmosferę.

Forma kontaktu:

Zainteresowane osoby prosimy o przesłanie aplikacji zawierających CV z dokładnymi danymi oraz listu motywacyjnego na adres: ABM Space Sp. z o.o., 87-100 Toruń, ul. Prosta 5/2 z dopiskiem na kopercie „Oferta konkursowa na stanowisko Programmer” lub na adres poczty elektronicznej e-mail: office@abmspace.com w tytule prosimy o umieszczenie informacji „Oferta konkursowa na stanowisko Programmer”,

 • prosimy o aplikacje ściśle odpowiadające określonym wyżej wymaganiom,
 • do aplikacji prosimy o dołączenie kserokopii dokumentów potwierdzających spełnianie wymagań stawianych kandydatowi,
 • po dokonaniu oceny formalnej złożonych aplikacji wraz z dokumentami wybrany kandydat zostanie niezwłocznie powiadomiony w formie telefonicznej o pozytywnym rozstrzygnięciu aplikacji.

Termin składania aplikacji wraz z wymaganymi dokumentami upływa w dniu 30 stycznia 2017 roku o godz. 15:00.

Uwaga!

W przypadku kontaktu tradycyjnego (poczta) liczy się data wpływu oferty do firmy.

Rozstrzygnięcie nastąpi w dniu  31 stycznia 2017 roku o godz. 12:00.

Kontakt:

Telefon: 0-56-651-08-43; 727-404-050

e-mail: office@abmspace.com

 


 

Stanowisko: Infrastructure developer

 

Opis stanowiska

Obowiązki:

 1. Projektowanie infrastruktury IT uwzględniającej specyfikę projektu.
 2. Dobór urządzeń w sposób, który zapewni optymalną pracę infrastruktury.
 3. Konfiguracja serwerów oraz pozostałych urządzeń wchodzących w skład infrastruktury IT.
 4. Zarządzanie pracą serwerów.
 5. Współpraca z pozostałymi członkami zespołu projektowego w celu osiągnięcia zakładanego celu projektu oraz w celu maksymalizacji niezawodności infrastruktury IT.

Lokalizacja: województwo kujawsko-pomorskie

Wymagania stawiane pracownikowi:

 • wykształcenie kierunkowe informatyczne potwierdzone certyfikatem Cisco.
 • dodatkowym atutem będzie posiadanie certyfikatu “Meru Fortinet Wireless Specialist” administracji infrastrukturą IT,
 • doświadczenie w praktycznej realizacji infrastruktury IT (w tym projektowanie, wykonywanie, testowanie oraz konfigurowanie serwerów, routerów do pracy w tej infrastrukturze),
 • obsługa systemów operacyjnych Linux i Windows w zakresie narzędzi do zarządzania infrastrukturą IT  (poparte certyfikatami),
 • samodyscyplina i dyspozycyjność,
 • dobra organizacja pracy, systematyczność,
 • konsekwencja w działaniu, operatywność,
 • samodzielność i komunikatywność,
 • odporność na pracę w stresie,
 • umiejętność pracy w zespole,
 • znajomość języka angielskiego na poziomie umożliwiającym czytanie i pisanie dokumentacji technicznej.

Oferujemy:

 • pracę na podstawie umowy o pracę lub umowy zlecenia,
 • atrakcyjne wynagrodzenie,
 • duże możliwości rozwoju osobistego i zawodowego,
 • przyjacielską atmosferę.

Forma kontaktu:

Zainteresowane osoby prosimy o przesłanie aplikacji zawierających CV z dokładnymi danymi oraz listu motywacyjnego na adres: ABM Space Sp. z o.o., 87-100 Toruń, ul. Prosta 5/2 z dopiskiem na kopercie „Oferta konkursowa na stanowisko Infrastructure developer” lub na adres poczty elektronicznej e-mail: office@abmspace.com w tytule prosimy o umieszczenie informacji „Oferta konkursowa na stanowisko Infrastructure developer”,

 • prosimy o aplikacje ściśle odpowiadające określonym wyżej wymaganiom,
 • do aplikacji prosimy o dołączenie kserokopii dokumentów potwierdzających spełnianie wymagań stawianych kandydatowi,
 • po dokonaniu oceny formalnej złożonych aplikacji wraz z dokumentami wybrany kandydat zostanie niezwłocznie powiadomiony w formie telefonicznej o pozytywnym rozstrzygnięciu aplikacji.

Termin składania aplikacji wraz z wymaganymi dokumentami upływa w dniu 30 stycznia 2017 roku o godz. 15:00.

Uwaga!

W przypadku kontaktu tradycyjnego (poczta) liczy się data wpływu oferty do firmy.

Rozstrzygnięcie nastąpi w dniu  31 stycznia 2017 roku o godz. 12:00.

Kontakt:

Telefon: 0-56-651-08-43; 727-404-050

e-mail: office@abmspace.com

 


 

Stanowisko: Robotic system programmer

 

Opis stanowiska

Obowiązki:

 1. Programowanie graficznego interfejsu użytkownika.
 2. Programowanie komponentów robota.
 3. Programowanie komponentów makiety terenu marsjańskiego.
 4. Procesowanie i integracja pozyskanych danych ze skanowania 2D i 3D makiety.
 5. Generowanie wirtualnych modeli i środowisk na potrzeby projektu.

 

Lokalizacja: województwo kujawsko-pomorskie

 

Wymagania stawiane pracownikowi:

 • wykształcenie kierunkowe informatyczne lub automatyka i robotyka
 • znajomość systemów operacyjnych Linux i Windows,
 • umiejętność programowania komunikacji w w/w systemach operacyjnych,
 • znajomość technologii .NET,
 • doświadczenie w programowaniu w środowisku Unity 3D,
 • znajomość metod skanowania z wykorzystywaniem technologii 2D i 3D,
 • umiejętność pozyskiwania i analizy danych pochodzących z urządzenia np. Kinect,
 • samodyscyplina i dyspozycyjność,
 • dobra organizacja pracy, systematyczność,
 • konsekwencja w działaniu, operatywność,
 • samodzielność i komunikatywność,
 • odporność na pracę w stresie,
 • umiejętność pracy w zespole,
 • znajomość języka angielskiego na poziomie umożliwiającym czytanie i pisanie dokumentacji technicznej.

Oferujemy:

 • pracę na podstawie umowy o pracę lub umowy zlecenia,
 • atrakcyjne wynagrodzenie,
 • duże możliwości rozwoju osobistego i zawodowego,
 • przyjacielską atmosferę.

Forma kontaktu:

Zainteresowane osoby prosimy o przesłanie aplikacji zawierających CV z dokładnymi danymi oraz listu motywacyjnego na adres: ABM Space Sp. z o.o., 87-100 Toruń, ul. Prosta 5/2 z dopiskiem na kopercie „Oferta konkursowa na stanowisko Robotic system programmer” lub na adres poczty elektronicznej e-mail: office@abmspace.com w tytule prosimy o umieszczenie informacji „Oferta konkursowa na stanowisko Robotic system programmer”,

 • prosimy o aplikacje ściśle odpowiadające określonym wyżej wymaganiom,
 • do aplikacji prosimy o dołączenie kserokopii dokumentów potwierdzających spełnianie wymagań stawianych kandydatowi,
 • po dokonaniu oceny formalnej złożonych aplikacji wraz z dokumentami wybrany kandydat zostanie niezwłocznie powiadomiony w formie telefonicznej o pozytywnym rozstrzygnięciu aplikacji.

Termin składania aplikacji wraz z wymaganymi dokumentami upływa w dniu 30 stycznia 2017 roku o godz. 15:00.

Uwaga!

W przypadku kontaktu tradycyjnego (poczta) liczy się data wpływu oferty do firmy.

Rozstrzygnięcie nastąpi w dniu  31 stycznia 2017 roku o godz. 12:00.

Kontakt:

Telefon: 0-56-651-08-43; 727-404-050

e-mail: office@abmspace.com

 


 

Stanowisko: Positioning algorithms specialist

 

Opis stanowiska

Obowiązki:

 1. Projektowanie i programowanie algorytmów pozycjonowania od strony teoretycznej.
 2. Optymalizacja algorytmów pozycjonowania oraz algorytmów Machine Vision,
 3. Wspomaganie wdrażania algorytmów do systemu gry.
 4. Ogólne doradztwo w sprawach dotyczących programowania oraz projektowania makiety.

Lokalizacja: województwo kujawsko-pomorskie

Wymagania stawiane pracownikowi:

 • wykształcenie wyższe kierunkowe w zakresie matematyki stosowanej lub informatyki, preferowany stopień naukowy (min. stopień doktora),
 • znajomość matematycznych metod analizy obrazu,
 • znajomość metod optymalizacji algorytmów i zwiększania ich efektywności,
 • znajomość pakietu MATLAB i zastosowania go do w/w celów,
 • samodyscyplina i dyspozycyjność,
 • dobra organizacja pracy, systematyczność,
 • konsekwencja w działaniu, operatywność,
 • samodzielność i komunikatywność,
 • odporność na pracę w stresie,
 • umiejętność pracy w zespole,
 • znajomość języka angielskiego na poziomie umożliwiającym czytanie i pisanie dokumentacji technicznej.

Oferujemy:

 • pracę na podstawie umowy o pracę lub umowy zlecenia,
 • atrakcyjne wynagrodzenie,
 • duże możliwości rozwoju osobistego i zawodowego,
 • przyjacielską atmosferę.

Forma kontaktu:

Zainteresowane osoby prosimy o przesłanie aplikacji zawierających CV z dokładnymi danymi oraz listu motywacyjnego na adres: ABM Space Sp. z o.o., 87-100 Toruń, ul. Prosta 5/2 z dopiskiem na kopercie „Oferta konkursowa na stanowisko Positioning algorithms specialist” lub na adres poczty elektronicznej e-mail: office@abmspace.com w tytule prosimy o umieszczenie informacji „Oferta konkursowa na stanowisko Positioning algorithms specialist”,

 • prosimy o aplikacje ściśle odpowiadające określonym wyżej wymaganiom,
 • do aplikacji prosimy o dołączenie kserokopii dokumentów potwierdzających spełnianie wymagań stawianych kandydatowi,
 • po dokonaniu oceny formalnej złożonych aplikacji wraz z dokumentami wybrany kandydat zostanie niezwłocznie powiadomiony w formie telefonicznej o pozytywnym rozstrzygnięciu aplikacji.

Termin składania aplikacji wraz z wymaganymi dokumentami upływa w dniu 30 stycznia 2017 roku o godz. 15:00.

Uwaga!

W przypadku kontaktu tradycyjnego (poczta) liczy się data wpływu oferty do firmy.

Rozstrzygnięcie nastąpi w dniu  31 stycznia 2017 roku o godz. 12:00.

Kontakt:

Telefon: 0-56-651-08-43; 727-404-050

e-mail: office@abmspace.com

 


 

Stanowisko: Programmer and communication specialist

 

Opis stanowiska

Obowiązki:

 1. Programowanie wszystkich niezbędnych komponentów związanych z komunikacją typu klient-serwer.
 2. Implementacja i optymalizacja protokołów komunikacji dla łączności użytkowników z systemem, robota z grą, systemu pozycjonowania robota na makiecie.
 3. Projektowanie i optymalizacja łączności systemu z bazą danych.

Lokalizacja: województwo kujawsko-pomorskie

Wymagania stawiane pracownikowi:

 • wykształcenie kierunkowe informatyczne,
 • znajomość i posiadanie doświadczenia w programowaniu aplikacji klient-serwer,
 • znajomość technologii .NET
 • umiejętność tworzenia aplikacji webowych w ASP.NET,
 • doświadczenie w projektowaniu baz danych (SQL Server, MySQL),
 • znajomość Nginx, HTML, CSS, Bootstrap,
 • doświadczenie w programowaniu mechanizmów komunikacyjnych z bazami danych w języku wysokiego poziomu,
 • znajomość metod optymalizujących działanie baz danych, wymiany informacji i ich archiwizacji,
 • umiejętność planowania testów integralności danych i testowania działania mechanizmów wymiany danych,
 • samodyscyplina i dyspozycyjność,
 • dobra organizacja pracy, systematyczność,
 • konsekwencja w działaniu, operatywność,
 • samodzielność i komunikatywność,
 • odporność na pracę w stresie,
 • umiejętność pracy w zespole,
 • znajomość języka angielskiego na poziomie umożliwiającym czytanie i pisanie dokumentacji technicznej.

Oferujemy:

 • pracę na podstawie umowy o pracę lub umowy zlecenia,
 • atrakcyjne wynagrodzenie,
 • duże możliwości rozwoju osobistego i zawodowego,
 • przyjacielską atmosferę.

Forma kontaktu:

Zainteresowane osoby prosimy o przesłanie aplikacji zawierających CV z dokładnymi danymi oraz listu motywacyjnego na adres: ABM Space Sp. z o.o., 87-100 Toruń, ul. Prosta 5/2 z dopiskiem na kopercie „Oferta konkursowa na stanowisko Programmer and communication specialist” lub na adres poczty elektronicznej e-mail: office@abmspace.com w tytule prosimy o umieszczenie informacji „Oferta konkursowa na stanowisko Programmer and communication specialist”,

 • prosimy o aplikacje ściśle odpowiadające określonym wyżej wymaganiom,
 • do aplikacji prosimy o dołączenie kserokopii dokumentów potwierdzających spełnianie wymagań stawianych kandydatowi,
 • po dokonaniu oceny formalnej złożonych aplikacji wraz z dokumentami wybrany kandydat zostanie niezwłocznie powiadomiony w formie telefonicznej o pozytywnym rozstrzygnięciu aplikacji.

Termin składania aplikacji wraz z wymaganymi dokumentami upływa w dniu 30 stycznia 2017 roku o godz. 15:00.

Uwaga!

W przypadku kontaktu tradycyjnego (poczta) liczy się data wpływu oferty do firmy.

Rozstrzygnięcie nastąpi w dniu  31 stycznia 2017 roku o godz. 12:00.

Kontakt:

Telefon: 0-56-651-08-43; 727-404-050

e-mail: office@abmspace.com

 


 

Stanowisko: Electronic specialist

 

Opis stanowiska

Obowiązki:

 1. Projektowanie modułów elektronicznych robota uwzględniając wymagania wynikające z projektu.
 2. Integracja urządzeń do skanowania powierzchni z systemem informatycznym projektu.
 3. Budowa infrastruktury oświetleniowej poletek marsjańskich.

Lokalizacja: województwo kujawsko-pomorskie

Wymagania stawiane pracownikowi:

wykształcenie kierunkowe elektroniczne lub automatyka i robotyka; preferowane w zakresie,

 • projektowanie układów elektroniki analogowej i/lub cyfrowej,
 • obsługa oprogramowania CAD i/lub EDA,
 • planowanie i przeprowadzanie testów systemów elektronicznych,
 • umiejętność lutowania komponentów elektronicznych na obwodach drukowanych metodą SMT i THT,
 • uprawnienia elektryczne do 1kV,
 • samodyscyplina i dyspozycyjność,
 • dobra organizacja pracy, systematyczność,
 • konsekwencja w działaniu, operatywność,
 • samodzielność i komunikatywność,
 • odporność na pracę w stresie,
 • umiejętność pracy w zespole,
 • znajomość języka angielskiego na poziomie umożliwiającym czytanie i pisanie dokumentacji technicznej.

Oferujemy:

 • pracę na podstawie umowy o pracę lub umowy zlecenia,
 • atrakcyjne wynagrodzenie,
 • duże możliwości rozwoju osobistego i zawodowego,
 • przyjacielską atmosferę.

Forma kontaktu:

Zainteresowane osoby prosimy o przesłanie aplikacji zawierających CV z dokładnymi danymi oraz listu motywacyjnego na adres: ABM Space Sp. z o.o., 87-100 Toruń, ul. Prosta 5/2 z dopiskiem na kopercie „Oferta konkursowa na stanowisko Electronic specialist” lub na adres poczty elektronicznej e-mail: office@abmspace.com w tytule prosimy o umieszczenie informacji „Oferta konkursowa na stanowisko Electronic specialist”,

 • prosimy o aplikacje ściśle odpowiadające określonym wyżej wymaganiom,
 • do aplikacji prosimy o dołączenie kserokopii dokumentów potwierdzających spełnianie wymagań stawianych kandydatowi,
 • po dokonaniu oceny formalnej złożonych aplikacji wraz z dokumentami wybrany kandydat zostanie niezwłocznie powiadomiony w formie telefonicznej o pozytywnym rozstrzygnięciu aplikacji.

Termin składania aplikacji wraz z wymaganymi dokumentami upływa w dniu 30 stycznia 2017 roku o godz. 15:00.

Uwaga!

W przypadku kontaktu tradycyjnego (poczta) liczy się data wpływu oferty do firmy.

 

Rozstrzygnięcie nastąpi w dniu  31 stycznia 2017 roku o godz. 12:00.

Kontakt:

Telefon: 0-56-651-08-43; 727-404-050

e-mail: office@abmspace.com


Stanowisko: Head of RnD and Game Concept

 

Opis stanowiska

Obowiązki:

 1. Zarządzanie projektem od strony prac koncepcyjnych.
 2. Wspomaganie prac związanych z budową makiet powierzchni Marsa.
 3. Znajdowanie kreatywnych rozwiązań w projektowanym portalu oraz mechaniki gry.

Lokalizacja: województwo kujawsko-pomorskie

Wymagania stawiane pracownikowi:

 • wykształcenie wyższe,
 • doświadczenie w zarządzaniu projektami technologicznymi,
 • kreatywność w znajdowaniu innowacyjnych rozwiązań,
 • samodyscyplina i dyspozycyjność,
 • dobra organizacja pracy, systematyczność,
 • konsekwencja w działaniu, operatywność,
 • samodzielność i komunikatywność,
 • odporność na pracę w stresie,
 • umiejętność pracy w zespole,
 • znajomość języka angielskiego na poziomie umożliwiającym czytanie i pisanie dokumentacji technicznej.

Oferujemy:

 • pracę na podstawie umowy o pracę lub umowy zlecenia,
 • atrakcyjne wynagrodzenie,
 • duże możliwości rozwoju osobistego i zawodowego,
 • przyjacielską atmosferę.

Forma kontaktu:

Zainteresowane osoby prosimy o przesłanie aplikacji zawierających CV z dokładnymi danymi oraz listu motywacyjnego na adres: ABM Space Sp. z o.o., 87-100 Toruń, ul. Prosta 5/2 z dopiskiem na kopercie „Oferta konkursowa na stanowisko Head of RnD and Game Concept” lub na adres poczty elektronicznej e-mail: office@abmspace.com w tytule prosimy o umieszczenie informacji „Oferta konkursowa na stanowisko Head of RnD and Game Concept”,

 • prosimy o aplikacje ściśle odpowiadające określonym wyżej wymaganiom,
 • do aplikacji prosimy o dołączenie kserokopii dokumentów potwierdzających spełnianie wymagań stawianych kandydatowi,
 • po dokonaniu oceny formalnej złożonych aplikacji wraz z dokumentami wybrany kandydat zostanie niezwłocznie powiadomiony w formie telefonicznej o pozytywnym rozstrzygnięciu aplikacji.

Termin składania aplikacji wraz z wymaganymi dokumentami upływa w dniu 30 stycznia 2017 roku o godz. 15:00.

Uwaga!

W przypadku kontaktu tradycyjnego (poczta) liczy się data wpływu oferty do firmy.

 

Rozstrzygnięcie nastąpi w dniu  31 stycznia 2017 roku o godz. 12:00.

Kontakt:

Telefon: 0-56-651-08-43; 727-404-050

e-mail: office@abmspace.com