Ogłoszenie o naborze pracowników

Stanowisko: Robotic system programmer

 

Opis stanowiska

Obowiązki:

 1. Programowanie graficznego interfejsu użytkownika.
 2. Programowanie komponentów robota.
 3. Programowanie komponentów makiety terenu marsjańskiego.
 4. Procesowanie i integracja pozyskanych danych ze skanowania 2D i 3D makiety.
 5. Generowanie wirtualnych modeli i środowisk na potrzeby projektu.

Lokalizacja: województwo kujawsko-pomorskie

Wymagania stawiane pracownikowi:

 • wykształcenie kierunkowe informatyczne lub automatyka i robotyka
 • znajomość systemów operacyjnych Linux i Windows,
 • umiejętność programowania komunikacji w w/w systemach operacyjnych,
 • znajomość technologii .NET,
 • doświadczenie w programowaniu w środowisku Unity 3D,
 • znajomość metod skanowania z wykorzystywaniem technologii 2D i 3D,
 • umiejętność pozyskiwania i analizy danych pochodzących z urządzenia np. Kinect,
 • samodyscyplina i dyspozycyjność,
 • dobra organizacja pracy, systematyczność,
 • konsekwencja w działaniu, operatywność,
 • samodzielność i komunikatywność,
 • odporność na pracę w stresie,
 • umiejętność pracy w zespole,
 • znajomość języka angielskiego na poziomie umożliwiającym czytanie i pisanie dokumentacji technicznej.

Oferujemy:

 • pracę na podstawie umowy o pracę lub umowy zlecenia,
 • atrakcyjne wynagrodzenie,
 • duże możliwości rozwoju osobistego i zawodowego,
 • przyjacielską atmosferę.

Forma kontaktu:

Zainteresowane osoby prosimy o przesłanie aplikacji zawierających CV z dokładnymi danymi oraz listu motywacyjnego na adres: ABM Space Sp. z o.o., 87-100 Toruń, ul. Prosta 5/2 z dopiskiem na kopercie „Oferta konkursowa na stanowisko Robotic system programmer” lub na adres poczty elektronicznej e-mail: office@abmspace.com w tytule prosimy o umieszczenie informacji „Oferta konkursowa na stanowisko Robotic system programmer”,

 • prosimy o aplikacje ściśle odpowiadające określonym wyżej wymaganiom,
 • do aplikacji prosimy o dołączenie kserokopii dokumentów potwierdzających spełnianie wymagań stawianych kandydatowi,
 • po dokonaniu oceny formalnej złożonych aplikacji wraz z dokumentami wybrany kandydat zostanie niezwłocznie powiadomiony w formie telefonicznej o pozytywnym rozstrzygnięciu aplikacji.

Termin składania aplikacji wraz z wymaganymi dokumentami upływa w dniu 29 czerwca 2018 roku o godz. 12:00.

Uwaga!

W przypadku kontaktu tradycyjnego (poczta) liczy się data wpływu oferty do firmy.

Rozstrzygnięcie nastąpi w dniu  29 czerwca 2018 roku o godz. 12:00.

Kontakt:

Telefon: 0-56-651-08-43; 727-404-050

e-mail: office@abmspace.com