Ogłoszenie o naborze pracowników

W związku z nierozstrzygnięciem w dniu 31 stycznia 2017 roku naboru na stanowisko „Infrastructure developer” z dnia 16 stycznia 2017 roku, firma ABM Space Sp. z o.o. zaprasza do zapoznania się z ponownym ogłoszeniem o naborze kadry do projektu „ReMY – Remote Mars Yard” w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój (POIR.01.02.00-00-0113/16) na następującym stanowisku:

 • Infrastructure developer.

Stanowisko: Infrastructure developer

 

Opis stanowiska

Obowiązki:

 1. Projektowanie infrastruktury IT uwzględniającej specyfikę projektu.
 2. Dobór urządzeń w sposób, który zapewni optymalną pracę infrastruktury.
 3. Konfiguracja serwerów oraz pozostałych urządzeń wchodzących w skład infrastruktury IT.
 4. Zarządzanie pracą serwerów.
 5. Współpraca z pozostałymi członkami zespołu projektowego w celu osiągnięcia zakładanego celu projektu oraz w celu maksymalizacji niezawodności infrastruktury IT.

Lokalizacja: województwo kujawsko-pomorskie

Wymagania stawiane pracownikowi:

 • wykształcenie kierunkowe informatyczne potwierdzone certyfikatem Cisco.
 • dodatkowym atutem będzie posiadanie certyfikatu „Meru Fortinet Wireless Specialist” administracji infrastrukturą IT,
 • doświadczenie w praktycznej realizacji infrastruktury IT (w tym projektowanie, wykonywanie, testowanie oraz konfigurowanie serwerów, routerów do pracy w tej infrastrukturze),
 • obsługa systemów operacyjnych Linux i Windows w zakresie narzędzi do zarządzania infrastrukturą IT  (poparte certyfikatami),
 • samodyscyplina i dyspozycyjność,
 • dobra organizacja pracy, systematyczność,
 • konsekwencja w działaniu, operatywność,
 • samodzielność i komunikatywność,
 • odporność na pracę w stresie,
 • umiejętność pracy w zespole,
 • znajomość języka angielskiego na poziomie umożliwiającym czytanie i pisanie dokumentacji technicznej.

Oferujemy:

 • pracę na podstawie umowy o pracę lub umowy zlecenia,
 • atrakcyjne wynagrodzenie,
 • duże możliwości rozwoju osobistego i zawodowego,
 • przyjacielską atmosferę.

Forma kontaktu:

Zainteresowane osoby prosimy o przesłanie aplikacji zawierających CV z dokładnymi danymi oraz listu motywacyjnego na adres: ABM Space Sp. z o.o., 87-100 Toruń, ul. Prosta 5/2 z dopiskiem na kopercie „Oferta konkursowa na stanowisko Infrastructure developer”, lub na adres poczty elektronicznej e-mail: office@abmspace.com w tytule prosimy o umieszczenie informacji „Oferta konkursowa na stanowisko Infrastructure developer”,

 • prosimy o aplikacje ściśle odpowiadające określonym wyżej wymaganiom,
 • do aplikacji prosimy o dołączenie kserokopii dokumentów potwierdzających spełnienie wymagań stawianych kandydatowi,
 • po dokonaniu oceny formalnej złożonych aplikacji wraz z dokumentami wybrany kandydat zostanie niezwłocznie powiadomiony w formie telefonicznej o pozytywnym rozstrzygnięciu aplikacji.

Termin składania aplikacji wraz z wymaganymi dokumentami upływa w dniu 17 lutego 2017 roku o godz. 15:00.

Uwaga!

W przypadku kontaktu tradycyjnego (poczta) liczy się data wpływu oferty do firmy.

Rozstrzygnięcie nastąpi w dniu  20 lutego 2017 roku o godz. 12:00.

Kontakt:

Telefon: 0-56-651-08-43; 727-404-050

e-mail: office@abmspace.com