Dolnośląski BON na Innowacje.

“Testy i kalibracja zrobotyzowanego modułu do pomiarów elektrooporowych”.

 

ue_1

1) Lider – Instytut Nauk Geologicznych PAN. Ośrodek Badawczy we Wrocławiu

 

Podwale 75

50-449 Wrocław, Poland

Phone : +48 71 341 87 87

Fax : +48 71 337 63 42

E-mail : algrad@o2.pl

 

2) Partner – ABM Space Education Sp. z o.o.

 

ABM Space Education Sp. z o.o.

Prosta 5/2

87-100 Toruń, Poland

Sąd Rejonowy w Toruniu, VII Wydział Gospodarczy

KRS number : 0000405896

Share capital of : 105.000,00 PLN

NIP : PL9562294968

REGON : 341053305

Phone : +48 56 651 08 43

E-mail : office@abmspace.com

 

ABM Space Education rozwija moduł do pomiarów oporności elektrycznej gruntu, zarówno jako produkt na rynek geofizyczny, jak i urządzenie, które docelowo będzie mogło być wykorzystane w przyszłych misjach kosmicznych np. podczas eksploracji planety Mars.

Elektrooporówka jest powszechnie stosowana w badaniach archeologicznych do wykrywania różnego rodzaju obiektów w ziemi, jak i w badaniach geologicznych np. do mapowania warstw sedymentacyjnych czy do wykrywania i określania właściwości fizycznych wiecznej zmarzliny. Innowacyjnym rozwiązaniem wprowadzonym przez Abm Space Education jest zintegrowanie modułu ze zdalnie sterowaną platformą mobilną. Dotychczasowe moduły elektrooporowe przenoszone były ręcznie, co było niewygodne i bardzo czasochłonne. Automatyzacja pomiarów stwarza możliwość nie tylko pracy w miejscach trudnodostępnych i niebezpiecznych, ale również przyspiesza i ułatwia akwizycję danych pomiarowych na dużych obszarach, bez konieczności zatrudniania licznego personelu. Stwarza nowe możliwości analityczne, dzięki zintegrowaniu uzyskanych wyników pomiarów z oprogramowaniem pozycjonującym robota.

Usługą realizowaną przez współpracujących naukowców będzie opracowanie założeń teoretycznych, praktycznych i użytkowych dotyczących samego modułu, jak i jego integracji z robotem oraz zaplanowanie i przeprowadzenie testów i kalibracji urządzenia. Zespół naukowy będzie ściśle współpracował z konstruktorami. Program zapewni dostosowanie metody pomiarowej i urządzenia do określonych wymagań: badań planet Układu Słonecznego czy badań geofizycznych na Ziemi. Naukowcy opracują również założenia i wymagania dotyczące systemu informatycznego obróbki i wizualizacji danych z punktu widzenia potencjalnego użytkownika. Testy urządzenia zostaną przeprowadzone w dwóch etapach: w warunkach laboratoryjnych na sztucznie wytworzonej zmarzlinie oraz w warunkach terenowych, w wybranych miejscach na terenie Polski i Francji.