CSR

Firma ABM Space Sp. z o.o. w sposób przemyślany i konsekwentny wdraża i realizuje politykę odpowiedzialnego biznesu. W ramach odpowiedzialności za otocznie, w którym funkcjonujemy, prowadzimy ekologiczny obieg dokumentów polegający na gromadzeniu, przetwarzaniu i wysyłaniu dokumentów w wersji elektronicznej zaoszczędzając przy tym czas, materiały oraz pieniądze. Świadomi kosztów związanych z utrzymaniem wysypisk i spalarni śmieci, kładziemy nacisk na politykę segregacji odpadów. Jako odpowiedzialny pracodawca zapewniamy pracownikom najlepsze warunki do rozwoju zawodowego, pasji po pracy a także utrzymania równowagi w życiu prywatnym i zawodowym (work-life balance). Aby nie dopuścić do wypalenia zawodowego i umożliwić harmonijne łączenie pracy ze sprawami osobistymi podejmujemy takie działania jak: wprowadzenie dogodnych form pracy i zatrudnienia dla pracowników oraz umożliwiamy elastyczny czas pracy. Dbamy o równe szanse rozwojowe pracowników oraz niedyskryminowanie ze względu na płeć, wykształcenie czy doświadczenie zawodowe. Jesteśmy otwarci na indywidualne propozycje pracowników dotyczące interesujących ich szkoleń oraz kursów. ABM Space dba o dobre relacje oraz o pozytywną i kreatywną atmosferę w pracy poprzez organizowanie wspólnych wydarzeń integracyjnych i niwelowanie dystansu pomiędzy przełożonymi a pracownikami.

Kontynuując wdrażanie przez firmę działań CSR, dbamy o stworzenie pracownikom odpowiednich warunków rozwoju. Tym razem, nasi trzej pracownicy z działu elektronicznego z powodzeniem ukończyli kurs pod nazwą: Elektryczność statyczna – ochrona urządzeń elektronicznych, organizowany przez firmę Renex.

Jest nam niezwykle miło poinformować, że w ramach kooperacji z zespołem studenckiego projektu rakietowego DREAM, zostaliśmy przez nich uhonorowani dyplomem za wsparcie, zaangażowanie i pomoc przy tworzeniu tego jedynego w swoim rodzaju eksperymentu, którego celem jest zbadanie procesu wiercenia w warunkach kosmicznych.

Zgodnie z naszą polityką, wspieramy pracowników w rozwoju zawodowym oraz budowaniu ścieżki kariery. Mamy przyjemność ogłośić, że pracownik firmy ABM Space, Łukasz Zapała, ukończył szkolenie z zakresu "Programowanie wieloplatformowe Xamarin" z wynikiem pozytywnym.

Mając na celu dobro ogółu społeczeństwa kontynuujemy wykorzystywanie energii elektrycznej w 100% pozyskiwanej ze źródeł odnawialnych.