ABM SE invites Polish companies to European asteroid mining

ABM SE encourages other Polish space companies to join European asteroid mining effort. Luxemburg government has announced support to the space mining initiative, and invited other countries to join. We have talked to several companies from the Polish Space Industry Association and from an informal group of Toruń space companies. We are also expecting talks with any willing companies. There is much interest in our initiative and currently we are preparing draft of programmatic letters, to be sent to the Polish Ministry of Development. We are also contacting other Polish and Luxemburg entities directly involved in this initiative. Together with the leading Polish companies we can offer a quite comprehensive technological package, that can supplement the effort in the area of surface and subsurface mapping of the resources, tracking, observation, soft landing and docking, navigation, probing and sample return and exploration and orbital robotics in general. We are also happy to hear that former NASA Ames director, and current Chairman of the Breakthrough Prize Foundation, Simon P. Worden, who has supported our company, and other Polish activities in the space field since 2011, has also supported the space mining initiative.

Photo: Simon. P. Worden opening the first ABM SE office in Toruń, Poland, in 2011, examining exploration rovers.


ABM SE zaprasza polskie firmy do europejskiego górnictwa asteroidów

ABM SE zachęca polskie firmy kosmiczne do przyłączenia się do europejskiej inicjatywy górnictwa asteroidów. Rząd Luksemburga ogłosił wsparcie dla inicjatywy górnictwa kosmicznego i zaprosił do udziału w niej inne kraje. Prowadzimy rozmowy z kilkoma firmami zrzeszonymi w Związku Pracodawców Sektora Kosmicznego oraz w nieformalnej grupie toruńskich firm kosmicznych. Jesteśmy także otwarci na rozmowy z innymi zainteresowanymi tematem firmami. Wokół naszej inicjatywy narosło spore zainteresowanie i obecnie przygotowujemy projekty listów programowych dla polskiego Ministerstwa Rozwoju. Prowadzimy także korespondencję z innymi polskimi i luksemburskimi podmiotami bezpośrednio zaangażowanymi w tę inicjatywę. Wraz z czołowymi polskimi firmami jesteśmy w stanie zaoferować interesujący technologiczny pakiet, który uzupełni potrzebną technologię w dziedzinie powierzchniowego i podpowierzchniowego mapowania zasobów, śledzenia, obserwacji, miękkiego lądowania i dokowania, nawigacji, próbkowania i powrotu próbek oraz ogólnej robotyki eksploracyjnej i orbitalnej. Cieszymy się także, że były dyrektor NASA Ames, a obecnie dyrektor Breakthrough Prize Foundation, Simon P. Worden, który od roku 2011 wspierał naszą firmę i inne polskie działania kosmiczne, także popiera inicjatywę kosmicznego górnictwa.

Zdjęcie: Simon. P. Worden otwiera pierwsze biuro ABM SE w Toruniu, w 2011 i ogląda łaziki eksploracyjne.

Latest news
Docking Impender
W.I.M.R. - where is my rover